Кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики та філології СумДУ, декан факультету іноземної філології та соціальних комунікацій СумДУ, член Національної спілки журналістів України. 

Посада: декан факультету іноземної філології та соціальних комунікацій.

Науковий ступінь, звання: кандидат філологічних наук (2006 р., спеціальність 10.01.08 «Журналістика») (автореферат), доцент (2011 р., кафедра журналістики та філології).

Основні дисципліни: проблематика засобів масової інформації; наукова бібліографія: практикум; теорія і методологія соціальних комунікацій;

Наукові інтереси: історія, теорія, методологія, організація, становлення прикладних комунікаційних технологій в системі соціальної діяльності; структури та форми соціально-комунікаційних відносин; проблемно-тематичні питання; ґендерні проблеми у ЗМІ; структурно-функціональні трансформації видавничої діяльності в умовах електронного середовища тощо.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; телефон: +380-542-68-77-49; кабінет: Г-707.

ORCID ID
Google Scholar
eSSUIR

Народилася 01 квітня 1979 року в місті Суми. У 2001 році закінчила з відзнакою філологічний факультет Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка. Відтоді на кафедрі журналістики та філології СумДУ. Упродовж 2002–2005 рр. – аспірантка кафедри журналістики Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара. У 2005-му захистила кандидатську дисертацію «Періодичні видання для жінок в Україні: динаміка розвитку та концептуальні особливості». У листопаді 2018 р. обрана за конкурсом деканом факультету ІФСК СумДУ.

Освіта: Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, 2001 рік, спеціальність «Українська мова і література».
Диплом кандидата наук від 08.06.2006 р. ДК № 035063.
Атестат доцента кафедри журналістики та філології від 01.07.2011 р. 12ДЦ № 025863.
Диплом про закінчення Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка за спеціальністю «Українська мова і література» від 30.06.2001 р. СМ № 16786505.

Науково-дослідні роботи:

«Проведення книгознавчого дослідження «Боромля: сторінки історії» з підготовкою отриманих матеріалів до друку». Замовник – Боромлянська об’єднана територіальна громада, 2019–2020 рр. (Госпдоговірна НДР: № 54.16-2019.СП/03). Виконавець.
«Розроблення дорожньої карти з профілактики онкологічних захворювань у Сумській області». Проєкт Міжнародного фонду 
«Відродження», 2021 р. (номер реєстрації SG54179). Виконавець.
«Номінативна та ідентифікаційна функції державної мови як механізм розвитку людини й нації в аспекті протидії маніпулятивним впливам» (базове фінансування науки, 2021 рік, договір № БФ/23-2021). Виконавець.
«Сталий розвиток Центру соціальних досліджень Сумського державного університету». Проєкт Міжнародного фонду «Відродження», 2022 р. (номер реєстрації SG54705/П20). Виконавець. 
«Концептуальні й аксіологічні виміри соціальної стійкості» (базове фінансування науки, 2022 рік, договір № БФ/23-2021/П5). Виконавець.
Виконавець науково-дослідних робіт другої половини дня: «Соціально-мовна концептуальність української національної ідеї в сучасних ЗМІ», 2004–2009 рр. (номер державної реєстрації 0107U001609); «Репрезентація регіональної масової комунікації: історико-теоретичний, тематико-типологічний, жанровий та філологічний аспекти», 2010–2014 рр. (номер державної реєстрації 0110U004016); «Особливості формування національного інформаційного простору України: від радянської системи ЗМІ до демократичної моделі», від 2015
–2021 р. (номер державної реєстрації 0115U001713); «Сучасний масовокомунікаційний простір: історія, реалії, перспективи», 2021–2025 рр. (номер державної реєстрації 0121U111164). 

Керівництво студентами-призерами Всеукраїнських конкурсів наукових робіт та олімпіад:

Дєдова А., Зубар Д. – диплом ІІ ступеня (2020–2021 н.р.) ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі знань «Журналістика».
Обельчак Юлія – диплом ІІ ступеня (2014–2015 н.р.) ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму «Ґендерні дослідження».

Робота з аспірантами та здобувачами:

керівництво аспірантами Лілія Дяговченко, Юлія Опанасенко, Ольга Савотченко, Костянтин Петухов, Марина Отрішко.

Основні наукові праці:

Монографії:

Статті:

Матеріали конференцій:

Навчально-методичні праці:

Міжнародна активність:

«Crossmedia und Qualitats journalismus» («Крос-медіа та якісна журналістика») – проєкт Євросоюзу Темпус ІV, № 530599-TEMPUS, 2012–2015 рр.
«Journalism Education for Democracy in Ukraine: Developing Standards, Integrity and Professionalism» («Журналістська освіта задля демократії в Україні: розробка стандартів, доброчесність та професіоналізм») – проєкт ЄС ЕРАЗМУС+, № 598964-EPP-1-2018-1-UK-EPPKA2-CBHE-JP, 2018–2022 рр. Координатор програми – Університет Бат Спа (Великобританія).
Академічна мобільність «Media in a European and Global Context», квітень–липень 2022 року (Майнц, Німеччина).
«Просування курсу електронного навчання з кібергігієни в Сумському державному університеті» – грантовий проєкт G-202110-68171 за підтримки Фонду цивільних досліджень та розвитку США (CRDF Global), грудень 2021-вересень 2022.

Підвищення кваліфікації (останні 5 років):

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, свідоцтво 12СС № 02214142/071670-18, тема – «Впровадження інформаційних технологій у навчальний процес закладів вищої освіти»», видано 30.11.2018 р.
Сумський державний університет, свідоцтво СП № 05408289/1381-21, тема - "Управління закладом освіти: топ 5 принципів досягнення успіху", видано 21.04.2021 р.
International Historical Biographical Institute, міжнародний сертифікат № 5685 / 20 січня 2022 року, участь у ІІІ Міжнародній програмі підвищення кваліфікації керівників закладів освіти і науки, а також педагогічних та науково-педагогічних працівників "Нобелівський Курс: Нові Знання, Ідеї, Досвід, Цінності, Компетентності".

Сертифікати:

Certificate of Attainment in Modern Languages, English (Level B2 № 000551895 від 29.09.2020 р.).
«Школа блогерів та громадських журналістів» (Interlink Academy International Dialog and Journalism – Німеччина, ГО «ІРПП», сертифікат від 11.08.2017).
«VIII Гендерна медіа-школа» (Волинський прес-клуб за підтримки «Медійної програми в Україні» (Internews), сертифікат, вересень 2021 р.).
«Експерт з акредитації освітніх програм: онлайн тренінг» (Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, сертифікат від 20.10.2021 р.).

Інші активності:

Офіційна опонентка здобувачів наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій
Членкиня Української спілки германістів вищої школи
Голова координаційної ради з питань розвитку наукового напряму «Гуманітарні науки та мистецтво» Сумського державного університету
Експертка НАЗЯВО  (Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти) за спеціальністю 061 Журналістика
Членкиня Національної спілки журналістів України (НСЖУ)

Нагороди: Грамота Сумського міського голови (2018).

 

Сумський державний унiверситет,

вул. Римського-Корсакова 2, корпус «Г», поверх 11

E-mail: [email protected]

Телефон: +380-542-33-02-25, +380-542-68-78-50

Web: https://journ.sumdu.edu.ua/ua/

Локації

Телефонний довідник

При використанні матеріалів з сайту кафедри журналістики та філології посилання на ресурс обов'язкове.

All Rights Reserved.