Кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри журналістики та філології СумДУ, член Національної спілки журналістів України, Член Асоціації українських редакторів

Посада: доцент кафедри журналістики та філології.

Науковий ступінь, звання: кандидат наук із соціальних комунікацій, 2009 р., спеціальність 27.00.04 «Теорія та історія журналістики») (автореферат), доцент (2013 р., кафедра журналістики та філології).

Основні дисципліни: сучасний медіатекст (змістовий модуль «Професійне мовлення»); телерадіовиробництво; теле- та радіореклама; майстерність радіо- та телеведучого; журналістські жанри (змістовий модуль «Художньо-публіцистичні жанри»).

Наукові інтереси: історія та сучасний стан художньої публіцистики; контент аудіовізуальних медіа; візуальна комунікація; новітні технології в електронних медіа тощо.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; телефон: +380-542-33-02-25; кабінет: Г-1111.

SCOPUS

Web of Science
ORCID ID
Google Scholar
eSSUIR

Закінчила в 1999 р. із відзнакою Сумський державний педагогічний інститут ім. А. С. Макаренка. Працювала вчителем у школі, редактором у видавництві. З 2003 по 2006 рр. навчалася в аспірантурі Дніпропетровського національного університету. У жовтні 2008 р. захистила дисертацію «Образні мікросистеми в журналістському тексті: специфіка функціонування». Із 2006 р. – на викладацькій роботі в Сумському державному університеті. 

Освіта: Сумський державний педагогічний інститут імені А. С. Макаренка, 1999 р., «Українська мова і література та народознавство».
Диплом кандидата наук від 08.07.2009 р. ДК № 053026.
Атестат доцента кафедри журналістики та філології від 25.04.2013 р. 12ДЦ № 035112.
Диплом про закінчення Сумського державного педагогічного інституту ім. А. С. Макаренка за спеціальністю «Українська мова і література та народознавство» від 05.06.1999 р. СМ № 11868037.

Науково-дослідні роботи: виконавець науково-дослідних робіт другої половини дня: «Соціально-мовна концептуальність української національної ідеї в сучасних ЗМІ», 2004–2009 рр. (номер державної реєстрації 0107U001609); «Репрезентація регіональної масової комунікації: історико-теоретичний, тематико-типологічний, жанровий та філологічний аспекти», 2010–2014 рр. (номер державної реєстрації 0110U004016); «Особливості формування національного інформаційного простору України: від радянської системи ЗМІ до демократичної моделі», 2015–2020 рр. (номер державної реєстрації 0115U001713); «Сучасний масовокомунікаційний простір: історія, реалії, перспективи», 2021–2025 рр.  (номер державної реєстрації 0121U111164).

Керівництво студентами-призерами Всеукраїнських конкурсів наукових робіт та олімпіад:

Лагута М. В. – ІІ місце (2016–2017 н.р.) ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Журналістика».
Столбцова А. О. – І місце (2023–2024 н.р.) ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт «Особистість – суспільство – війна: суспільно-політичні, психологічні, соціокультурні аспекти» із напряму «Соціальні та соціально-педагогічні студії».

Робота з аспірантами та здобувачами:

керівництво аспірантами – Дмитро Солодовник, Оксана Кириленко.

керівництво захищеними дисертаціями: Садівнича Марина Володимирівна – «Соціально-психологічні аспекти авторських матеріалів франчайзингових видань: механізми, функції, способи реалізації»: дис. ... д-ра філософії : 061 Журналістика. Суми, 2022. 228 с.

Участь в атестації наукових кадрів:

Член разових спеціалізованих рад із проведення захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 061 Журналістика (Сумський державний університет).

Основні наукові праці:

Монографії:

Статті:

Матеріали конференцій:

 • Гарилюк, І. Проблемний нарис у жанровій структурі українських медіа. Журналістська освіта в Україні: світові професійні стандарти: Матеріали п'ятнадцятої Всеукраїнської науково-практичної конференції (Суми, 22–23 травня 2019 р.). Суми: Сумський державний університет, 2019. С. 57–60.
 • Гаврилюк, І, Юнак, В. Типологічні характеристики контенту студентських радіостанцій України. ХVI Всеукраїнська науково-практична конференція «Журналістська освіта в Україні: світові професійні стандарти»: тези доповідей. Суми: Сумський державний університет, 2020. C. 34-37.
 • Гаврилюк, І., Гетьманська, В. Відеоконтент як складова медіапредставлення діяльності прес-служб судів. ХVI Всеукраїнська науково-практична конференція «Журналістська освіта в Україні: світові професійні стандарти»: тези доповідей. Суми: Сумський державний університет, 2020. C. 31-34.
 • Гаврилюк, І., Бабела, Л. Музично-розважальні програми в ефірі студентських радіостанцій. ХVI Всеукраїнська науково-практична конференція «Журналістська освіта в Україні: світові професійні стандарти»: тези доповідей. Суми: Сумський державний університет, 2020. C. 30-31.
 • Вишняк Л. Гаврилюк І. Аудіовізуальні аспекти роботи тележурналіста: медіаосвітні проекти. Журналістська освіта в Україні: світові професійні стандарти : Матеріали сімнадцятої Всеукраїнської науково-практичної конференції (Суми, 20–21 травня 2021 р.) / уклад. : І. Р. Жиленко, О. Г. Ткаченко. Суми : Сумський державний університет, 2021. С. 63–65.
 • Байдак Н. Гаврилюк І. Телевізійне інтерв’ю в контенті Youtube-каналів ЗВО. Журналістська освіта в Україні: світові професійні стандарти : Матеріали сімнадцятої Всеукраїнської науково-практичної конференції (Суми, 20–21 травня 2021 р.) / уклад. : І. Р. Жиленко, О. Г. Ткаченко. Суми : Сумський державний університет, 2021.С. 60­–63.
 • Писанка Д. Гаврилюк І. Аудіоподкасти на медіаплатформах ЗВО: специфіка, тенденції розвитку. Журналістська освіта в Україні: світові професійні стандарти : Матеріали сімнадцятої Всеукраїнської науково-практичної конференції (Суми, 20–21 травня 2021 р.) / уклад. : І. Р. Жиленко, О. Г. Ткаченко. – Суми : Сумський державний університет, 2021. С. 54–57.
 • Гаврилюк І. Л., Шумило Ю. О. Тенденції розвитку жанру літературного репортажу в Україні. XII Міжнародна науково-практична конференція «Current challenges, trends and transformations», 13–16 грудня 2022 р., Бостон, США. С. 180–189.
 • Гаврилюк І. Л. Повільна журналістика в регіональному медіапросторі: особливості розвитку. Регіональна журналістика в Україні: історія, реалії, виклики, перспективи : зб. наук. пр. за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції / за ред. С. В. Семенко. Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2022. № 8. С. 9–12.

Навчально-методичні праці:

 • Методичні вказівки до лекційних, практичних, лабораторних занять та самостійної роботи з дисципліни «Телерадіовиробництво» (змістовий модуль «Радіовиробництво») / укладач І. Л. Гаврилюк. Суми: Сумський державний університет, 2019. 39 с.
 • Методичні вказівки до лекційних, практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Журналістські жанри» (змістовий модуль «Художньо-публіцистичні жанри») / укладач І. Л. Гаврилюк. Суми: Сумський державний університет, 2019. 54 с.
 • Методичні вказівки до проведення лекційних, практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Телерадіореклама» /  укладач І. Л. Гаврилюк. Суми: Сумський державний університет, 2021. 31 с.
 • Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Журналістські жанри» (змістові модулі: «Аналітичні жанри», «Художньо-публіцистичні жанри») / укладачі : І. Л. Гаврилюк, А. О. Федорина. Суми : Сумський державний університет, 2022. 25 с.

Міжнародна активність:

«Crossmedia und Qualitats journalismus» («Крос-медіа та якісна журналістика») – проєкт Євросоюзу Темпус ІV, № 530599-TEMPUS, 2012–2015 рр.

Підвищення кваліфікації (останні 5 років):

Сумський державний університет, підвищення кваліфікації за програмою «Електронні технології навчання у СумДУ», свідоцтво СН № 05408289/2812-23 від 13.11.2023 р.

Сертифікати:

«Die Teach the teacher» (проєкт Євросоюзу Темпус ІV «Crossmedia and Quality Journalism», сертифікат, квітень 2015 р.).
«Упровадження ґендерного підходу у навчальний процес підготовки фахівців і фахівчинь журналістських спеціальностей» (Організація з безпеки та співробітництва в Європі, сертифікат, липень 2015 р.).
«Актуальні питання медіа регулювання для викладачів факультетів журналістики» (Центр демократії та верховенства права за підтримки Уряду Швеції, сертифікат, листопад 2017 р.).
«Школа блогерів та громадських журналістів» (Interlink Academy International Dialog and Journalism – Німеччина, ГО «ІРПП», сертифікат від 11.08.2017).
«VIII Гендерна медіа-школа» (Волинський прес-клуб за підтримки «Медійної програми в Україні» (Internews), сертифікат, вересень 2021 р.). 
«Від дезінформації до фейків: декодування маніпулятивного контенту» (Академія української преси та Фонд Фрідріха Науманна за Свободу (За підтримки Федеративної Республіки Німеччина)), сертифікат, 22–25 листопада 2021 р.).
«Сучасна українська: ефективна комунікація» (Інститут модернізації змісту освіти, сертифікат, 21–22 березня 2023 р.).
«Інтерактивні технології змішаного навчання при підготовці бакалаврів та магістрів в країнах Європейського Союзу та Україні» (Іnternational educators and scholars foundation, IESF, сертифікат, 13.03.2023 р.).
«Інтерактивні форми та методи у процесі викладання журналістських дисциплін» (Академія української преси та Фонд Фрідріха Науманна за Свободу (За підтримки Федеративної Республіки Німеччина)), сертифікат, 17–19 жовтня 2023 р.).

Участь у редколегіях: науковий фаховий журнал «Образ».

Інші активності:

Член Національної спілки журналістів України.
Член Асоціації українських редакторів.
Член апробаційної ради за спеціальністю 061 «Журналістика» Сумського державного університету.
Авторка та лекторка програми підвищення кваліфікації СумДУ «Професійна риторика».
Член журі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт «Особистість – суспільство – війна: суспільно-політичні, психологічні, соціокультурні аспекти».
Голова журі першого туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2024» (номінація «Українська мова та література»).

Відзнаки:

Диплом переможця ІІ ступеня конкурсу СумДУ «Кращий викладач очима студентів» (2018/2019 н.р.).
Диплом І ступеня лауреата конкурсу СумДУ 
«Кращі науково-педагогічні працівники СумДУ» у категорії  «Кращі науково-педагогічні працівники факультету іноземної філології та соціальних комунікацій» (2019/2020 н.р.).
Диплом переможця ІІ ступеня конкурсу СумДУ «Кращий викладач очима студентів» (2021/2022 н.р.).
Диплом ІІІ ступеня лауреата конкурсу СумДУ «Кращі науково-педагогічні працівники СумДУ» в категорії «Кращі науково-педагогічні працівники факультету іноземної філології та соціальних комунікацій» (2021/2022 н.р.).

 

Сумський державний унiверситет,
вул. Харківська, 116, м. Суми, Україна, 40007,

корпус «Г», поверх 11

E-mail: [email protected]

Телефон: +380-542-33-02-25, +380-542-68-78-50

Web: https://journ.sumdu.edu.ua/ua/

Локації

Телефонний довідник

При використанні матеріалів з сайту кафедри журналістики та філології посилання на ресурс обов'язкове.

All Rights Reserved.