Доктор наук із соціальних комунікацій, завідувач кафедри журналістики та філології СумДУ, гарант ОНП 061 «Журналістика» третього (освітньо-наукового) рівня, медіаексперт, член Національної спілки журналістів України

Людина з неординарними світобаченням і світосприйманням, помноженими на професійну журналістську освіту, ніколи без роботи не залишиться…

Посада: завідувач кафедри журналістики та філології.

Науковий ступінь, звання: доктор наук із соціальних комунікацій (2016 р., спеціальність 27.00.04 «Теорія та історія журналістики») (дисертація, автореферат), доцент (2013 р.), професор (2022 р.) кафедри журналістики та філології.

Основні дисципліни: актуальні концепції масмедіа та соціально-комунікаційних відносин; сучасні технології медіатизації наукової діяльності; інформаційна політика та безпека; новітні медіа; теорія, методика і практика журналістської творчості.

Наукові інтереси: спеціалізовані медіа – історія й теорія; регіональна публіцистика; українська журналістика в іменах; історико-краєзнавчі соціально-комунікаційні практики; національний інформаційний простір; типи, види та особливості подання медіаконтенту; тенденції використання прецедентних текстів у місцевих медіа; маніпулятивно-пропагандистські технології.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; телефон: +380-542-68-78-50; кабінет: Г-1107.

SCOPUS
ORCID ID
Publons.com
Google Scholar
Researcher ID
eSSUIR

Народився 12 червня 1966 року в селі Попівка Конотопського району Сумської області. Журналіст за освітою. Працював у редакціях районних (міста Бахмач і Путивль) та обласних газет (Суми), директором видавництва «Собор». Автор сотень публікацій інформаційного, аналітичного, публіцистичного змісту в різних типах медіа. Із 2003 р. – на викладацькій роботі. Стажувався за різними програмами в США, Польщі, Румунії, Німеччині, Швеції. Практикуючий журналіст. Медіаексперт.

Освіта: Київський університет імені Тараса Шевченка, 1993 рік, «Журналістика».

Диплом доктора наук від 12.05.2016 р. ДД 005468.
Атестат доцента кафедри журналістики та філології від 25.04.2013 р. 12ДЦ № 035112.
Диплом кандидата наук від 08.07.2009 р. ДК № 053755.
Диплом про закінчення Київського університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Журналістика» від 21.06.1993 р. КМ № 017116.

Науково-дослідні роботи:

«Історичний розвиток порубіжжя Північно-Східної України як засіб конструювання загальнонаціональної моделі історичної пам’яті», 2015–2017 рр. (Держбюджетна НДР: № 15.01.10-10.15/17.ЗФ). Виконавець.
«Номінативна та ідентифікаційна функції державної мови як механізм розвитку людини й нації в аспекті протидії маніпулятивним впливам» (базове фінансування науки, 2021 рік, договір № БФ/23-2021). Керівник.
«Проведення книгознавчого дослідження «Тростянець: нариси історії» з підготовкою отриманих матеріалів до друку». Замовник – Тростянецька міська рада, 2016 р. (Госпдоговірна НДР: № 54.16-01.15.СП). Керівник.
«Проведення книгознавчого дослідження «Боромля: сторінки історії» з підготовкою отриманих матеріалів до друку». Замовник – Боромлянська об’єднана територіальна громада, 2019–2020 рр. (Госпдоговірна НДР: № 54.16-2019.СП/03). Керівник.
Виконавець науково-дослідних робіт другої половини дня: «Соціально-мовна концептуальність української національної ідеї в сучасних ЗМІ», 2004–2009 рр. (номер державної реєстрації 0107U001609); «Репрезентація регіональної масової комунікації: історико-теоретичний, тематико-типологічний, жанровий та філологічний аспекти», 2010–2014 рр. (номер державної реєстрації 0110U004016); «Особливості формування національного інформаційного простору України: від радянської системи ЗМІ до демократичної моделі», 2015–2021 рр. (номер державної реєстрації 0115U001713); «Сучасний масовокомунікаційний простір: історія, реалії, перспективи», 2021–2025 рр. (номер державної реєстрації 0121U111164); «Сучасний масовокомунікаційний простір: історія, реалії, перспективи, 2021–2025 рр. (номер державної реєстрації 0121U111164). 

Робота з аспірантами та здобувачами:

керівництво аспірантами: Олександр Горда, Богдан Синчак, Олена Азімова, Катерина Ізотова, Любов Карпенко.

керівництво захищеними дисертаціями:
Коржова Тетяна Василівна – «Професійна підготовка фахівців зі зв’язків з громадськістю в закладах вищої освіти України», спец. 27.00.06 – прикладні соціально-комунікаційні технології, 29.05.2019 (автореферат);
Фомиця Олексій Леонідович – «Психоакустичний вплив на масову свідомість у соціокомунікаційній системі суспільства», спец. 27.00.01 – теорія та історія соціальних комунікацій, 18.06.2020 (автореферат).

Основні наукові праці:

Енциклопедії, збірники, покажчики:

Монографії:

Статті:

Навчально-методичні праці:

Авторські свідоцтва:

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір  «Теорія виникнення та становлення спеціалізованої медичної преси України» / Садівничий Володимир Олексійович; заявник та власник Сумський державний університет. – № 109706 ; заяв. 2021-10-19; зареєстровано 2021-11-22 в Державному реєстрі свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір.

Міжнародна активність:

«Crossmedia und Qualitats journalismus» («Крос-медіа та якісна журналістика») – проєкт Євросоюзу Темпус ІV, № 530599-TEMPUS, 2012–2015 рр.
«Journalism Education for Democracy in Ukraine: Developing Standards, Integrity and Professionalism» («Журналістська освіта задля демократії в Україні: розробка стандартів, доброчесність та професіоналізм») – проєкт ЄС ЕРАЗМУС+, № 598964-EPP-1-2018-1-UK-EPPKA2-CBHE-JP, 2018–2022 рр. Координатор програми – Університет Бат Спа (Великобританія).

Підвищення кваліфікації (останні 5 років):

Сумський державний університет, програма «Керівництво науковою роботою студента/аспіранта» (наказ № 2536-ІІ від 11.12.2019 р.);
Сумський державний університет, тематичне спрямування «Керівництво науковою роботою здобувачів третього рівня вищої освіти за ОНП доктор філософії» (свідоцтво СН № 05408289/2943-20 від 10.12.2020 р.).

Сертифікати:

Certificate of Attainment in Modern Languages, English (Level B2 № 000122646 від 11.04.2017 р.).
«Train The Trainer» (Certificate of Excellence Interlink Academy International Dialog and Journalism від 25.11.2018).
Train for Trainers з розбудови потенціалу К2 (Еразмус+, сертифікат № TFT0020 від 4.12.2019)
«Експерт з акредитації освітніх програм» (Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, сертифікат від 13.12.2019 р.).

Участь у редколегіях: редактор наукового фахового журналу «Образ»; член редколегії журналу «Філологічні трактати».

Рецензування та експертизи:

експертиза QS World University Rankings: 2018 р., 2019 р., 2020 р., 2021 р., 2022 р.; World Journalism Education Council, «Ідентичність і етика в журналістській освіті», 2016 р.;
експерт із моніторингу друкованих та онлайн видань проекту ІДПО «Медійна програма в Україні».

Інші активності:

Член галузевої експертної ради (061 «Журналістика»).
Член координаційної ради з питань розвитку наукового напряму «Гуманітарні науки та мистецтво» Сумського державного університету.
Член Національної спілки журналістів України (НСЖУ).
Голова правління Сумської обласної організації НСЖУ.
Член Української спілки германістів вищої школи.
Медіа-есперт Інституту демократії імені Пилипа Орлика.
Член журі всеукраїнського та обласного етапів Турніру юних журналістів.
Член правління ГО «Сумський пресклуб».

Відзнаки:

Почесна грамота Секретаріату Національної спілки журналістів України (2006 р.).
Грамота Міністерства освіти і науки України (2007 р.).
Подяка Національної спілки краєзнавців України (2010 р.).
Подяка управління освіти і науки Сумської міської ради (2012 р.).
Почесна грамота (Національна спілка журналістів України, 2016 р.).
Грамота Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації (2020).

 

Сумський державний унiверситет,

вул. Римського-Корсакова 2, корпус «Г», поверх 11

E-mail: [email protected]

Телефон: +380-542-33-02-25, +380-542-68-78-50

Web: https://journ.sumdu.edu.ua/ua/

Локації

Телефонний довідник

При використанні матеріалів з сайту кафедри журналістики та філології посилання на ресурс обов'язкове.

All Rights Reserved.