Доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри журналістики та філології СумДУ, гарант ОП 061 Журналістика ОС магістр, шеф-редактор газети «Резонанс», член Національної спілки журналістів України (НСЖУ)

Посада: професор, завідувач кафедри журналістики та філології СумДУ.

Науковий ступінь, звання: доктор філологічних наук (2007 р., спеціальність 10.01.01 – українська література) (автореферат), професор (2008 р., кафедра журналістики та філології).

Основні дисципліни: сучасні дискурси журналістикознавства; науковий практикум зі спеціальності; теорія і практика медіадосліджень; теорія журналістики та основи журналістикознавчих досліджень.

Наукові інтереси: соціально-комунікаційні технології та практики; журналістська освіта; медіавплив; історія журналістики; літературні жанри.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; телефон: +380-542-33-02-25; кабінет: Г-1110.

SCOPUS
ORCID ID
Researcher ID
Google Scholar
eSSUIR

Закінчила в 1978 р. філологічний факультет Сумського державного педагогічного інституту ім. А. С. Макаренка. Упродовж 1978–1994 рр. працювала вчителем середньої школи м. Суми. У 1994 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. Із вересня 1994 р. – викладач, старший викладач, доцент, професор, завідувач кафедри журналістики та філології Сумського державного університету.
У 2007 р. захистила дисертацію «Розвиток жанру елегії в українській літературі XVI–XIX століть» на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук.
Стажувалася за програмами Європейського союзу та Tacis «Розвиток медіанавичок в Україні» (Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка), «Новітні медіа» (Інститут суспільних наук Вищої Лінгвістичної Школи м. Ченстохов, Польща), «Стратегія та механізми забезпечення академічної мобільності студентів» (університет Гуманітас, Польща), «Кросмедіа та якісна журналістика» (університет м. Пассау, Німеччина), «Цифрові медіа в університетах» (Могилянська школа журналістики Києво-Могилянської академії), «Стандарти журналістики у висвітленні конфліктів» (Академія Української Преси, Фонд Фрідріха Науманна за Свободу), «Школа блогерів та громадських журналістів» (за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини).

Освіта: Сумський державний педагогічний інститут ім. А. С. Макаренка, 1978 рік, спеціальність «Російська мова і література».
Диплом доктора наук від 20.07.2007 р. ДД № 005985.
Атестат професора кафедри журналістики та філології від 30.10.2008 р. 12ПР № 005754.
Диплом кандидата наук від 03.03.1994 р. КН № 004678.
Диплом про закінчення Сумського державного педагогічного інституту ім. А. С. Макаренка за спеціальністю «Російська мова і література» від 03.07.1978 р. Г-ІІ № 083757.

Науково-дослідні роботи:

«Послуги з наукового, літературного редагування, упорядкування та видання науково-популярного видання «Голос Посулля». Замовник – керівник, 2016 р. (Госпдоговірна НДР: № 54.16-01.16.СП). Керівник.
Виконавець науково-дослідної роботи другої половини дня «Соціально-мовна концептуальність української національної ідеї в сучасних ЗМІ», 2004–2009 рр. (номер державної реєстрації 0107U001609).
Керівник науково-дослідних робіт другої половини дня: «Репрезентація регіональної масової комунікації: історико-теоретичний, тематико-типологічний, жанровий та філологічний аспекти», 2010–2014 рр. (номер державної реєстрації 0110U004016); «Особливості формування національного інформаційного простору України: від радянської системи ЗМІ до демократичної моделі», від 2015 р. (номер державної реєстрації 0115U001713).

Керівництво студентами-призерами Всеукраїнських конкурсів наукових робіт та олімпіад (останні п'ять років):

Завіткова О. – диплом ІІІ ступеня (2015–2016 н.р.) ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму «Словянські мови та літератури (у т.ч. російська мова та література)»;
Обельчак Ю. – диплом ІІ ступеня (2018–2019 н.р.) ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму «Соціальні комунікації»;
Слизька Д. – диплом ІІ ступеня (2018–2019 н.р.) ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму «Журналістика»;
Мєшков Б. – диплом ІІІ ступеня (2018-2019) ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка;
Мєшков Б. – диплом І ступеня (2019-2020) Х Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.

Робота з аспірантами та здобувачами:

керівництво аспірантами:
Вірченко Ірина Сергіївна, Дяговченко Лілія Сергіївна, Мостіпан Тетяна Сергіївна, Руденко Наталія Володимирівна;

керівництво захищеними дисертаціями:
Козир Юлія Анатоліївна – «Соціокультурні смисли концептуальної моделі Україна–Росія в масмедійному контенті», спец. 27.00.01 – теорія та історія соціальних комунікацій, 01.12.2005 (автореферат).
Бондаренко Юлія Станіславівна – «Альтернативна преса сучасної Німеччини (особливості функціонування, редакційна політика, місце в національній системі медіа)», спец. 27.00.04 – теорія та історія журналістики, 05.10.2017 (автореферат).
Зайцева Станіслава Станіславівна – «Соціальнокомунікаційні аспекти висвітлення наукових новин та інновацій в інтернет-медіа України», спец. 27.00.01 – теорія та історія соціальних комунікацій, 18.06.2020 (автореферат).

Основні наукові праці:

Монографії:

  • Ткаченко О. Українська класична елегія: монографія. Суми: видавництво СумДУ, 2004. 256 с.

Статті:

Матеріали конференцій:

  • Tkachenko, О., Sadyvnychyy, V., Sushkova, O., Havryliuk, I. Materials with signs of politikal ordering on the pages of lokal media Ukraine during the period of Euromaidan. Freedom of the Mеdia – Freedom through Media? – Global journalism research series. Vol. 4. Bochum / Freiburg, 2015. P. 128–145.

Навчально-методичні праці:

Міжнародна активність:

«Професійний Центр Медіа та Інформаційної Грамотності» (проєкт SUP30017GR0236 за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні, 2017–2018 рр.). Керівник.
«Crossmedia und Qualitats journalismus» («Крос-медіа та якісна журналістика») – проєкт Євросоюзу Темпус ІV, № 530599-TEMPUS, 2012–2015 рр. Керівник від СумДУ.
«Journalism Education for Democracy in Ukraine: Developing Standards, Integrity and Professionalism» («Журналістська освіта задля демократії в Україні: розробка стандартів, доброчесність та професіоналізм») – проєкт ЄС ЕРАЗМУС+, № 598964-EPP-1-2018-1-UK-EPPKA2-CBHE-JP, 2018–2021 рр. Координатор програми – Університет Бат Спа (Великобританія). Керівник від СумДУ.

Підвищення кваліфікації (останні 5 років):

Сумський державний університет, факультет підвищення кваліфікації та викладачів; тематичне спрямування «Медіакомпетентність (медіаграмотність)»; посвідчення (№ 2860) від 12.01.2018 р.

Сертифікати:

«Die Teach the teacher» (проєкт Євросоюзу Темпус ІV «Crossmedia and Quality Journalism», сертифікат, квітень 2015 р.).
«Стратегія та механізми забезпечення академічної мобільності студентів» (університеті Гуманітас, Польща, сертифікат № 16/DWZZ/2015).
«Стандарти журналістики у висвітленні конфліктів» (Фонд Фрідріха Наумана, Академія української преси за підтримки Федеративної Республіки Німеччина, сертифікат від 01.12.2016).
«Розвиток потенціалу вищої освіти щодо особливостей впровадження проектів та управління коштами гранту» (Грантова програма ЄС Еразмус + KA2 Capacity Building, сертифікат від 6.11.2018 р.).
«Future and Identity of Journalism – Horizons, Prospects, Challenges» (Польща, Познань, Грантова програма «Journalism Education for Democracy in Ukraine: Developing Standards, Integrity and Professionalism» (DESTIN), Еразмус+ KA2 Capacity Building, сертифікат № 0037–2019 від 22.11.2019).
«The DESTIN Course Design Conference» (Грантова програма ЄС Еразмус + KA2 Capacity Building, сертифікат, травень 2019).
«Медіаграмотність у регіонах України» (Interlink Academy International Dialog and Journalism – Німеччина, сертифікат від 15.12.2020 р.)

Участь у редколегіях: головний редактор журналу «Філологічні трактати»; член редколегії журналу «Образ».

Рецензування та експертизи: журнал «Актуальні питання масової комунікації».

Інші активності:

Експерт наукової ради МОН України (секція 20 – соціально-історичні науки).
Член науково-методичної комісії МОН України з журналістики та інформації.
Член експертної ради з філологічних наук і соціальних комунікацій МОН України.
Член спеціалізованої вченої ради К 08.051.19 ДНУ ім. Олеся Гончара.
Голова правління ГО «МедіаКомпас».
Голова журі ІІ етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.

Відзнаки:

Грамота Міністерства освіти і науки України (2000).
Почесний знак «Петро Могила» (2009).
Почесна грамота (Національна спілка журналістів України, 2011).
Звання «Заслужений професор Сумського державного університету» (2011) та «Відмінник освіти» (2018).

Сумський державний унiверситет,

вул. Римського-Корсакова 2, корпус «Г», поверх 11

E-mail: info@journ.sumdu.edu.ua

Телефон: +380-542-33-02-25, +380-542-68-78-50

Web: https://journ.sumdu.edu.ua/ua/

Локації

При використанні матеріалів з сайту факультету іноземної філології та соціальних комунікацій посилання на ресурс обов'язкове.

All Rights Reserved.