Кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики та філології СумДУ, декан факультету іноземної філології та соціальних комунікацій СумДУ, член Національної спілки журналістів України, експертка НАЗЯВО. 

Посада: декан факультету іноземної філології та соціальних комунікацій.

Науковий ступінь, звання: кандидат філологічних наук (2006 р., спеціальність 10.01.08 «Журналістика») (автореферат), доцент (2011 р., кафедра журналістики та філології).

Основні дисципліни: медіапроблематика й тематичні тренди; наукова бібліографія: практикум;

Наукові інтереси: феномен масової інформації та засоби її розповсюдження; проблемно-тематичні питання гендерних проблем та соціальної справедливості у мас-медіа; соціокультурні підвалини взаємодії засобів масової комунікації з соціумом; структури та форми соціально-комунікаційних відносин.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; телефон: +380-542-68-77-49; кабінет: Г-707.

ORCID ID
Web of Science
Google Scholar
eSSUIR

Народилася 01 квітня 1979 року в місті Суми. У 2001 році закінчила з відзнакою філологічний факультет Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка. Відтоді на кафедрі журналістики та філології СумДУ. Упродовж 2002–2005 рр. – аспірантка кафедри журналістики Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара. У 2005-му захистила кандидатську дисертацію «Періодичні видання для жінок в Україні: динаміка розвитку та концептуальні особливості». У листопаді 2018 р. обрана за конкурсом деканом факультету ІФСК СумДУ.

Освіта:

Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, 2001 рік, спеціальність «Українська мова і література».
Диплом про закінчення Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка за спеціальністю «Українська мова і література» від 30.06.2001 р. СМ № 16786505.
Диплом кандидата наук від 08.06.2006 р. ДК № 035063.
Атестат доцента кафедри журналістики та філології від 01.07.2011 р. 12ДЦ № 025863.
Диплом магістра з відзнакою про закінчення Сумського державного університету за спеціальністю «Журналістика» від 28.02.2023 р. М23 № 015789.

Науково-дослідні роботи:

«Проведення книгознавчого дослідження «Боромля: сторінки історії» з підготовкою отриманих матеріалів до друку». Замовник – Боромлянська об’єднана територіальна громада, 2019–2020 рр. (Госпдоговірна НДР: № 54.16-2019.СП/03). Виконавець.
«Розроблення дорожньої карти з профілактики онкологічних захворювань у Сумській області». Проєкт Міжнародного фонду 
«Відродження», 2021 р. (номер реєстрації SG54179). Виконавець.
«Номінативна та ідентифікаційна функції державної мови як механізм розвитку людини й нації в аспекті протидії маніпулятивним впливам» (базове фінансування науки, 2021 рік, договір № БФ/23-2021). Виконавець.
«Сталий розвиток Центру соціальних досліджень Сумського державного університету». Проєкт Міжнародного фонду «Відродження», 2022 р. (номер реєстрації SG54705/П20). Виконавець. 
«Концептуальні й аксіологічні виміри соціальної стійкості» (базове фінансування науки, 2022 рік, договір № БФ/23-2021/П5). Виконавець.

«Визначення впливу соціальних та інтелектуальних еліт Сумщини на процеси загальноукраїнського націє- та державотворення» (базове фінансування науки, 2023 рік, договір № БФ/23-2021). Виконавець.
Виконавець науково-дослідних робіт другої половини дня: «Соціально-мовна концептуальність української національної ідеї в сучасних ЗМІ», 2004–2009 рр. (номер державної реєстрації 0107U001609); «Репрезентація регіональної масової комунікації: історико-теоретичний, тематико-типологічний, жанровий та філологічний аспекти», 2010–2014 рр. (номер державної реєстрації 0110U004016); «Особливості формування національного інформаційного простору України: від радянської системи ЗМІ до демократичної моделі», від 2015
–2021 р. (номер державної реєстрації 0115U001713); «Сучасний масовокомунікаційний простір: історія, реалії, перспективи», 2021–2025 рр. (номер державної реєстрації 0121U111164). 

Керівництво студентами-призерами Всеукраїнських конкурсів наукових робіт та олімпіад:

Дєдова А., Зубар Д. – диплом ІІ ступеня (2020–2021 н.р.) ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі знань «Журналістика».
Обельчак Юлія – диплом ІІ ступеня (2014–2015 н.р.) ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму «Ґендерні дослідження».

Участь в атестації наукових кадрів:

Членкиня разових спеціалізованих рад із проведення захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 061 Журналістика (Сумський державний університет).

Робота з аспірантами та здобувачами:

керівництво аспірантами Лілія Дяговченко, Юлія Опанасенко, Ольга Савотченко, Костянтин Петухов, Марина Отрішко.

Основні наукові праці:

Монографії:

Статті:

Матеріали конференцій:

Навчально-методичні праці:

Авторські свідоцтва:

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір  «Концепція соціальної стійкості людини в територіальній громаді» / Купенко Олена Володимирівна, Лебідь Андрій Євгенійович, Світайло Ніна Дмимтрівна, Костенко Андріана Миколаївна, Козинцева Тетяна Олександрівна, Сушкова Олена Миколаївна, Набок Марина Миколаївна, Степанов Віталій Валерійович, Гончаренко Анатолій Володимирович; заявник та власник Сумський державний університет. – № 116530;  зареєстровано 2023-02-23 в Державному реєстрі свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір.

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Концепція основоположних підстав дослідження питань націєтворення на матеріалі української уснопоетичної творчості» / Набок Марина Миколаївна, Сушкова Олена Миколаївна; заявник та власник Сумський державний університет. – № 126534; зареєстровано 2024-05-20 в Державному реєстрі свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір.

Міжнародна активність:

«Crossmedia und Qualitats journalismus» («Крос-медіа та якісна журналістика») – проєкт Євросоюзу Темпус ІV, № 530599-TEMPUS, 2012–2015 рр.
«Journalism Education for Democracy in Ukraine: Developing Standards, Integrity and Professionalism» («Журналістська освіта задля демократії в Україні: розробка стандартів, доброчесність та професіоналізм») – проєкт ЄС ЕРАЗМУС+, № 598964-EPP-1-2018-1-UK-EPPKA2-CBHE-JP, 2018–2022 рр. Координатор програми – Університет Бат Спа (Великобританія).
Академічна мобільність «Media in a European and Global Context», квітень–липень 2022 року (Майнц, Німеччина).
«Просування курсу електронного навчання з кібергігієни в Сумському державному університеті» – грантовий проєкт G-202110-68171 за підтримки Фонду цивільних досліджень та розвитку США (CRDF Global), грудень 2021-вересень 2022.
Академічна мобільність "Language, Communication, and Identity in the Danube Region", 15-20 October 2023 (Danube School in Ulm/New-Ulm, Germany).

Підвищення кваліфікації (останні 5 років):

Сумський державний університет, свідоцтво СП № 05408289/3085-23, тема - "З електронних засобів та дистанційних технологій навчання", видано 01.12.2023 р.
Сумський державний університет, свідоцтво СП № 05408289/1381-21, тема - "Управління закладом освіти: топ 5 принципів досягнення успіху", видано 21.04.2021 р.
International Historical Biographical Institute, міжнародний сертифікат № 5685 / 20 січня 2022 року, участь у ІІІ Міжнародній програмі підвищення кваліфікації керівників закладів освіти і науки, а також педагогічних та науково-педагогічних працівників "Нобелівський Курс: Нові Знання, Ідеї, Досвід, Цінності, Компетентності".
Instytut Badawczo-Rozwojowy Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego, міжнародний сертифікат № 13789 / 15 травня 2023 року, участь у вебінарі для освітян на тему: «Неформальна освіта при підготовці магістрів та здобувачів доктора філософії (phd) в країнах Європейського Союзу та Україні»
Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, сертифікат № 0050 / 2024 (287) / 16 січня 2024 року, участь у тренінгу для експертів із написання звіту про результати акредитаційної експертизи.

Сертифікати:

Certificate of Attainment in Modern Languages, English (Level B2 № 000551895 від 29.09.2020 р.).
«VIII Гендерна медіа-школа» (Волинський прес-клуб за підтримки «Медійної програми в Україні» (Internews), сертифікат, вересень 2021 р.).
«Експерт з акредитації освітніх програм: онлайн тренінг» (Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, сертифікат від 20.10.2021 р.).

Інші активності:

Членкиня Української спілки германістів вищої школи
Голова координаційної ради з питань розвитку наукового напряму «Гуманітарні науки та мистецтво» Сумського державного університету
Експертка НАЗЯВО  (Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти) за спеціальністю 061 Журналістика
Членкиня Національної спілки журналістів України (НСЖУ)

Переможець конкурсу «Кращий викладач очима студентів» у 2021–2022 н.р.
Членкиня редакційної колегії журналу «Філологічні трактати».

Нагороди:

Грамота Сумського міського голови (2018).
Почесна грамота Сумського державного університету (2023).

Сумський державний унiверситет,
вул. Харківська, 116, м. Суми, Україна, 40007,

корпус «Г», поверх 11

E-mail: [email protected]

Телефон: +380-542-33-02-25, +380-542-68-78-50

Web: https://journ.sumdu.edu.ua/ua/

Локації

Телефонний довідник

При використанні матеріалів з сайту кафедри журналістики та філології посилання на ресурс обов'язкове.

All Rights Reserved.